Menu Sluiten

Waarvoor staan wij?

SNOR vzw gaat ervan uit dat elk individu en in het bijzonder elk kind:

 • kansen/inspraak verdient
 • aandacht/vriendschap verdient
 • belevenissen/ervaringen/herinneringen/verwondering verdient
 • toekomst/dromen verdient
 • rust/goed gevoel/motivatie verdient
 • veiligheid/geborgenheid/vrijheid verdient
 • uitdagingen/bijleren verdient

SNOR vzw hanteert volgende algemene principes:

 • Waardering, respect, niet-materiële beloningen boven regels
 • Constructief overleg met inspraak boven opgelegde regels
 • Intrinsieke motivatie boven extrinsieke motivatie
 • Individuele uitdagingen boven competitie tegen elkaar
 • Het geven van kansen boven het veroordelen van gedrag als uiting van onderliggende problemen
 • Wel aandacht hebben voor, maar geen aandacht vestigen op individuele verschillen en (kleine of grote) beperkingen

De doelgroep van SNOR vzw bestaat uit:

 • jonge mensen
 • al wie zich jong voelt

SNOR vzw heeft als doel:

 • haar waarden te delen met de doelgroep
 • haar principes te delen met de doelgroep
 • letterlijk en figuurlijk de ruimte te (helpen) creëren om dit in de praktijk om te zetten via beleving (bv. doelgroep neemt deel aan activiteiten) en inspiratie (bv. doelgroep neemt activiteiten over)

Dit doel is relevant omdat het mensen helpt om zich te wapenen tegen de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij (via het geven van kansen, educatie, coaching, enz.)